Hướng Dẫn

Crypto: Wealthpay

 1. Bấm ĐĂNG NHẬP >> điền TÊN ĐĂNG NHẬP và MẬT KHẨU >> bấm tiếp ĐĂNG NHẬP

 2. Bấm GỬI TIỀN >> bấm tiếp tab RÚT TIỀN >> chọn biểu tượng WEALTHPAY

 3. Nhập số tiền rút mong muốn
 4. Cần chọn chính xác LOẠI GIAO THỨCĐỊA CHỈ VÍ TIỀN. Lưu ý phần TỶ GIÁ >> bấm XÁC NHẬN để tiếp tục
 5. Sau khi tất cả các chi tiết được xác nhận, hãy nhấp vào XÁC NHẬN để tiến hành rút tiền
 6. Việc rút tiền sẽ được xử lý trong vòng 10 phút. Quý khách có thể theo dõi trạng thái của lệnh rút tại CÁC GIAO DỊCH GẦN NHẤT CỦA TÔI

Crypto: Direpay

 1. Bấm ĐĂNG NHẬP >> điền TÊN ĐĂNG NHẬP và MẬT KHẨU >> bấm tiếp ĐĂNG NHẬP

 2. Bấm GỬI TIỀN >> bấm tiếp tab RÚT TIỀN >> chọn biểu tượng DIREPAY

 3. Nhập số tiền rút mong muốn
 4. Cần chọn chính xác LOẠI GIAO THỨCĐỊA CHỈ VÍ TIỀN. Lưu ý phần TỶ GIÁ >> bấm XÁC NHẬN để tiếp tục
 5. Sau khi tất cả các chi tiết được xác nhận, hãy nhấp vào XÁC NHẬN để tiến hành rút tiền
 6. Việc rút tiền sẽ được xử lý trong vòng 10 phút. Quý khách có thể theo dõi trạng thái của lệnh rút tại CÁC GIAO DỊCH GẦN NHẤT CỦA TÔI
 
 
undefined