Hướng Dẫn

EeziePay

 1. Nhấp vào "ĐĂNG NHẬP"
 2. Nhập "Tên Đăng Nhập" và "Mật Khẩu", sau đó nhấp vào "ĐĂNG NHẬP"
 3. Nhấp vào "GỬI TIỀN"
 4. Chọn phương thức "Eeziepay" tại Gửi Tiền Trực Tuyến
 5. Nhập số tiền muốn gửi, ví dụ: 300 (ba trăm nghìn đồng)
 6. Chọn ngân hàng để gửi tiền
 7. Bỏ qua mục "Mã Khuyến Mãi" (Ngoại trừ khuyến mãi lần gửi tiền đầu tiên vào trang)
 8. Nhấp "XÁC NHẬN"
 9. Một lần nữa, nhấp "OK" để xác nhận thông tin gửi tiền
 10. Nhấp "XÁC NHẬN" để được chuyển đến trang chuyển khoản của ngân hàng trực tuyến hoặc nhấp "QUAY LẠI" để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền.
 11. Bước tiếp theo vui lòng đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến để thực hiện chuyển khoản. Lưu ý: Quý Khách cần nhập mã OTP do ngân hàng cung cấp qua tin nhắn để hoàn tất xác nhận giao dịch.
 12. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại"Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi"

 13. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào tài khoản chính tại M88.

EeziePayMoMo

 1. Nhấp vào "ĐĂNG NHẬP"
 2. Nhập "Tên Đăng Nhập" và "Mật Khẩu", sau đó nhấp vào "ĐĂNG NHẬP"
 3. Nhấp vào "GỬI TIỀN"
 4. Chọn phương thức "Eeziepay Momo" tại Gửi Tiền Di Động
 5. Nhập số tiền muốn gửi vào mục "Số Tiền Gửi", ví dụ: 1000 (Một triệu đồng)
 6. Bỏ qua mục "Mã Khuyến Mãi" (Ngoại trừ đây là lệnh gửi tiền đầu tiên vào trang)
 7. Nhấp vào "XÁC NHẬN"
 8. Một lần nữa, nhấp "OK" để xác nhận thông tin gửi tiền
 9. Nhấp "XÁC NHẬN" để được chuyển đến trang chuyển tiền của MoMo hoặc nhấp "QUAY LẠI" để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền
 10. Tại đây, vui lòng lưu lại mã có dạng chữ và số. Mã này sẽ được dùng để điền vào mục "Lời Nhắn" trong ứng dụng Momo sau đó. Trường hợp đang vào trang bằng thiết bị di động thì lưu thêm mã QR vào máy bằng cách bấm vào nút "Lưu mã QR" (Quý Khách sẽ cần tải mã này lên ứng dụng Momo sau đó)
 11. Tiếp theo, mở ứng dụng MoMo để thực hiện chuyển tiền
 12. Đăng nhập với thông tin tài khoản MoMo của quý khách
 13. Nhấp chức năng "Quét Mã" sau khi đăng nhập thành công vào MoMo
 14. Tiến hành Quét Mã QR hiển thị trên màn hình máy tính của mình. Hoặc bấm vào biểu tượng ở góc phải phía trên màn hình (ảnh dưới) để tải ảnh QR code mà trước đó Quý Khách đã lưu về thiết bị di động của mình
 15. Trong phần nội dung, luôn luôn phải điền mã đã lưu ở Bước 10 vào mục "Lời Nhắn". Sau đó nhấp "Chuyển Tiền"
 16. 16. Nhấp "Xác nhận" nếu thông tin gửi đã chính xác
 17. Nhập mật khẩu của ví MoMo để hoàn tất giao dịch
 18. Giao Dich thành công
 19. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào ví "Tài Khoản Chính" tại M88.
 20. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại "Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi"

TruePayMoMo

 1. Nhấp vào "ĐĂNG NHẬP"
 2. Nhập "Tên Đăng Nhập" và "Mật Khẩu", sau đó nhấp vào "ĐĂNG NHẬP"
 3. Nhấp vào "GỬI TIỀN"
 4. Chọn phương thức "Truepay Momo" tại Gửi Tiền Di Động
 5. Nhập số tiền muốn gửi vào mục "Số Tiền Gửi", ví dụ: 1000 ( Một triệu đồng)
 6. Chọn "Mã Khuyến Mãi" (nếu đây là lệnh gửi tiền đầu tiên)
 7. Nhấp vào "XÁC NHẬN"
 8. Một lần nữa, nhấp "OK" để xác nhận thông tin gửi tiền
 9. Nhấp "XÁC NHẬN" để được chuyển đến trang chuyển tiền của MoMo hoặc nhấp "QUAY LẠI" để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền
 10. Tại đây, quý khách có thể tiến hành thanh toán bằng mã QR momo hoặc số ID momo. Ngoài ra, vui lòng lưu lại mã có dạng chữ và số (phía dưới momo id), mã này sẽ được dùng để điền vào mục “Lời Nhắn” trong ứng dụng Momo sau đó.
 11. Tiếp theo, mở ứng dụng MoMo để thực hiện chuyển tiền
 12. Đăng nhập với thông tin tài khoản MoMo của quý khách
 13. Nhấp chức năng "Quét Mã" sau khi đăng nhập thành công vào MoMo
 14. Tiến hành Quét Mã QR hiển thị trên màn hình máy tính của mình. Hoặc bấm vào biểu tượng ở góc phải phía trên màn hình (ảnh dưới) để tải ảnh QR code mà trước đó Quý Khách đã lưu về thiết bị di động của mình
 15. Trong phần nội dung, luôn luôn phải điền mã đã lưu ở Bước 10 vào mục "Lời Nhắn". Sau đó nhấp "Chuyển Tiền"
 16. Nhấp "Xác nhận" nếu thông tin gửi đã chính xác
 17. Nhập mật khẩu của ví MoMo để hoàn tất giao dịch
 18. Giao Dich thành công
 19. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào ví "Tài Khoản Chính" tại M88.
 20. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại "Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi"

Truepay

 1. Nhấp vào "ĐĂNG NHẬP"
 2. Nhập "Tên Đăng Nhập" và "Mật Khẩu", sau đó nhấp vào "Đăng nhập"
 3. Nhấp vào "Gửi Tiền"
 4. Chọn phương thức gửi tiền trực tuyến "Truepay"
 5. Nhập số tiền muốn gửi, ví dụ: 1000 (Một triệu đồng)
 6. Chọn ngân hàng để gửi tiền
 7. Chọn "Mã Khuyến Mãi" (nếu đây là lần gửi tiền đầu tiên vào trang)
 8. Nhấp "XÁC NHẬN"
 9. Một lần nữa, nhấp "OK" để xác nhận thông tin gửi tiền
 10. Nhấp "XÁC NHẬN" để được chuyển đến trang chuyển khoản của ngân hàng trực tuyến hoặc nhấp "QUAY LẠI" để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền.
 11. Bước tiếp theo là đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến để thực hiện chuyển khoản. Lưu ý: Quý Khách cần nhập mã OTP do ngân hàng cung cấp qua tin nhắn để hoàn tất xác nhận giao dịch.
 12. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào ví "Tài Khoản Chính" tại M88.
 13. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại "Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi"

FastPay

 1. Nhấp vào "ĐĂNG NHẬP"
 2. Nhập "Tên Đăng Nhập" và "Mật Khẩu", sau đó nhấp vào "ĐĂNG NHẬP"
 3. Nhấp vào "GỬI TIỀN"
 4. Nhấp vào mục "GỬI TIỀN" và chọn phương thức gửi tiền trực tuyến FastPay
 5. Nhập số tiền muốn gửi, ví dụ: 300 (ba trăm nghìn đồng)
 6. Chọn ngân hàng để gửi tiền
 7. Bỏ qua mục "Mã Khuyến Mãi" (Ngoại trừ khuyến mãi lần gửi tiền đầu tiên vào trang)
 8. Nhấp "XÁC NHẬN"
 9. Một lần nữa, nhấp "OK" để xác nhận thông tin gửi tiền
 10. Nhấp "XÁC NHẬN" để được chuyển đến trang chuyển khoản của ngân hàng trực tuyến hoặc nhấp "QUAY LẠI" để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền.
 11. Bước tiếp theo vui lòng đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến để thực hiện chuyển khoản
 12. Lựa chọn ngân hàng
 13. Nhập mã OTP
 14. Giao dịch thành công

 15. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại"Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi"
 16. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào tài khoản chính tại M88.

Wealthpay

 1. Nhấp vào "ĐĂNG NHẬP"
 2. Nhập "Tên Đăng Nhập" và "Mật Khẩu", sau đó nhấp vào "ĐĂNG NHẬP"
 3. Nhấp vào "GỬI TIỀN"
 4. Nhấp vào mục "GỬI TIỀN" và chọn phương thức gửi tiền trực tuyến WealthPay
 5. Nhập số tiền muốn gửi, ví dụ: 300 (ba trăm nghìn đồng)
 6. Chọn ngân hàng để gửi tiền
 7. Bỏ qua mục "Mã Khuyến Mãi" (Ngoại trừ khuyến mãi lần gửi tiền đầu tiên vào trang)
 8. Nhấp "XÁC NHẬN"
 9. Một lần nữa, nhấp "OK" để xác nhận thông tin gửi tiền
 10. Nhấp "XÁC NHẬN" để được chuyển đến trang chuyển khoản của ngân hàng trực tuyến hoặc nhấp "QUAY LẠI" để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền.
 11. Bước tiếp theo là đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến để thực hiện chuyển khoản
 12. Nhập mã OPT và nhấp "Chấp Nhận"
 13. Giao dịch thành công

 14. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại"Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi"

 15. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào tài khoản chính tại M88.

Paylah88

 1. Nhấp vào "ĐĂNG NHẬP"
 2. Nhập "Tên Đăng Nhập" và "Mật Khẩu", sau đó nhấp vào "ĐĂNG NHẬP"
 3. Nhấp vào "GỬI TIỀN"
 4. Nhấp vào mục "GỬI TIỀN" và chọn phương thức gửi tiền trực tuyến Paylah88
 5. Nhập số tiền muốn gửi, ví dụ: 300 (ba trăm nghìn đồng)
 6. Chọn ngân hàng để gửi tiền
 7. Bỏ qua mục "Mã Khuyến Mãi" (Ngoại trừ khuyến mãi lần gửi tiền đầu tiên vào trang)
 8. Nhấp "XÁC NHẬN"
 9. Một lần nữa, nhấp "OK" để xác nhận thông tin gửi tiền
 10. Nhấp "XÁC NHẬN" để được chuyển đến trang chuyển khoản của ngân hàng trực tuyến hoặc nhấp "QUAY LẠI" để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền.
 11. Bước tiếp theo là đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến để thực hiện chuyển khoản Thời gian sẽ đếm ngược từ 90 giây
 12. Nhập mã OTP và nhấp "Chấp Nhận"
 13. Giao dịch thành công

 14. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại"Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi"
 15. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào tài khoản chính tại M88.

SMARTPAY

 1. Nhấp vào “ĐĂNG NHẬP”
 2. Nhập "Tên Đăng Nhập" và “Mật Khẩu”, sau đó nhấp vào "ĐĂNG NHẬP"
 3. Nhấp vào "GỬI TIỀN"
 4. Chọn phương thức "SMARTPAY" tại Gửi Tiền Trực Tuyến
 5. Nhập số tiền muốn gửi và chọn ngân hàng giao dịch mà Quý Khách sẽ chuyển tiền từ danh sách lựa chọn ngân hàng. Nhấp "XÁC NHẬN"
 6. Xem lại chi tiết tiền gửi của Quý Khách và sau đó nhấp "OK" để xác nhận thông tin gửi tiền
 7. Nhấp "XÁC NHẬN" để được chuyển đến trang chuyển khoản của ngân hàng trực tuyến hoặc nhấp "QUAY LẠI" để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền.
 8. Bước tiếp theo vui lòng đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến để thực hiện chuyển khoản
 9. Nhập mã số OTP vừa nhận và nhấp "Xác Nhận"
 10. Giao dịch thành công
 11. Số tiền sẽ được ghi có và hiển thị trên tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại "Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi"

EEZIEPAYQR

 1. Nhấp vào “ĐĂNG NHẬP”
 2. Nhập "Tên Đăng Nhập" và “Mật Khẩu”, sau đó nhấp vào "ĐĂNG NHẬP"
 3. Nhấp vào "GỬI TIỀN"
 4. Chọn phương thức “Eeziepay” tại Gửi Tiền Di Động
 5. Điền số tiền muốn gửi, chọn ngân hàng >> bấm XÁC NHẬN

 6. Trang web sẽ hiển thị mã QR
 7. Đăng nhập vào Ứng Dụng Ngân Hàng Di Động và tiến hành quét mã QR

  Lưu ý: vui lòng điền mã thấy tại mục “Nội dung điền:…” vào phần Nội Dung Chuyển Tiền trên phiếu gửi tiền của Quý Khách
 8. Điền mã OTP
 9. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại “Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi” ”
 10. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào tài khoản chính tại M88

TETHER

 1. Chọn biểu tượng TETHER tại Tiền điện tử
 2. Chọn WealthPay, điền Số Tiền Gửi (VND) và bấm XÁC NHẬN.

  Lưu ý: Tỷ giá hối đoái đã nêu chỉ mang tính chất biểu thị. Tỷ giá thực tế và số tiền được ghi có chỉ có thể được xác định sau khi gửi giao dịch.
 3. Nhấp vào XÁC NHẬN để được chuyển hướng đến trang giao dịch tiền điện tử hoặc nhấp vào QUAY LẠI để thay đổi số tiền gửi của bạn (Đảm bảo bật cửa sổ bật lên)


  Lưu ý: Tỷ giá hối đoái đã nêu chỉ mang tính chất biểu thị. Tỷ giá thực tế và số tiền được ghi có chỉ có thể được xác định sau khi gửi giao dịch.
 4. Bạn sẽ được chuyển đến trang tiền điện tử. Trang này sẽ hiển thị cho bạn Địa chỉ và số tiền mã hóa (USDT ERC20) mà bạn cần chuyển, không bao gồm phí giao dịch (phí gas hoặc phí thợ đào).


  Lưu ý: Tỷ giá hối đoái đã nêu chỉ mang tính chất biểu thị. Tỷ giá thực tế và số tiền được ghi có chỉ có thể được xác định sau khi gửi giao dịch.
 5. Mở và đăng nhập vào nền tảng Crypto của bạn. Các bước để thực hiện chuyển tiền điện tử khác nhau tùy thuộc vào nền tảng bạn đang sử dụng. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng “Binance Lite”.
  5.1. Nhấp vào Biểu tượng Ví ở dưới cùng 5.2. Bấm vào Withdraw.
  5.3. Ở Crypto tab, tìm hoặc chọn USDT TetherUS. 5.4. Nhập Địa chỉ bằng cách sao chép và dán hoặc chọn từ danh sách lưu hoặc quét mã QR trước đó từ bước 4.
  5.5. Trong Network, chọn ERC20. Hãy đảm bảo rằng
  bạn chọn ERC20 để tránh bị thiếu khoản chuyển
  5.6.Nhập Tổng số tiền cần chuyển và nhấp vào Withdrawal
  • Tổng số tiền chuyển = Số tiền thực tế cần chuyển ở bước 4 + Phí giao dịch
  • Phí giao dịch thay đổi tùy thuộc vào tình trạng tắc nghẽn mạng, nền tảng, số tiền thực tế hoặc tỷ giá hối đoái hiện tại.
  • Trong ví dụ này, 760 là số tiền thực tế cần chuyển và 40 là phí chuyển tiền. Tổng số tiền cần chuyển là 800.
  • Xin lưu ý rằng M88 sẽ chỉ cập nhật dựa trên số tiền thực tế mà chúng tôi nhận được.
  5.7. Bấm Confirm để xác nhận giao dịch. 5.8. Bấm Send Code để nhận 6 chữ số OTP và Submit để hoàn tất giao dịch.
 6. Tiền gửi sẽ được xử lý trong vòng 3 - 10 phút sau khi nhận được giao dịch của bạn.
 7. Số tiền sẽ được ghi có và hiển thị trên CÁC GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA TÔI

THẺ TIỀN MẶT

 1. Chọn biểu tượng “ TheThanhTien! Com” tại Thẻ Tiền Mặt
 2. Chọn nhà mạng


  Lưu ý: tiền phí sẽ khấu trừ trực tiếp vào tiền gửi
 3. Chọn số tiền mong muốn


  Số tiền có thể chọn là: 100, 200, 300, 500, 1000
  Vui lòng chọn đúng số tiền gửi. Nếu có sự khác biệt giữa số tiền gửi và số tiền đã chọn, Qúy Khách sẽ không được hoàn tiền còn lại.
 4. Nhập số Serial và mã PIN của thẻ cào, sau đó bấm XÁC NHẬN
 5. Nhấp vào XÁC NHẬN để gửi giao dịch
 6. Giao dịch sẽ được xử lý trong vòng 3 đến 10 phút
 7. Số tiền sẽ được ghi có và hiển thị trên Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi

 8. MUA THẺ CÀO Ở ĐÂU
  • Trực tuyến: Ngân hàng trực tuyến, Ngân hàng di động
  • Ứng dụng di động: Momopay, Viettelpay, Zalopay
  • Cửa hàng điện thoại di động: Viettel store, FPT shop, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh
  • Các cửa hàng tạp hóa / tiện lợi cung cấp dịch vụ THẺ CÀO

  CÁCH MUA THẺ SCRATCH BẰNG MOMOPAY
  Đăng nhập Momo và nhấp vào "Mua Ma The Di Dong" Chọn nhà mạng và số tiền mong muốn
  Kiểm tra lại và bấm "Xac Nhan" Nhập mật khẩu
  Mua thành công sẽ hiển thị số sê-ri và mã PIN

WEALTHPAY QR

 1. Chọn biểu tượng “Wealthpay” tại CHUYỂN TIỀN DI ĐỘNG
 2. Nhập số tiền gửi mong muốn, sau đó XÁC NHẬN
 3. Nhấp XÁC NHẬN lần nữa
 4. Chọn ngân hàng mong muốn, rồi bấm GỬI ĐI
 5. Cửa số mới sẽ hiện QR code và mã tham chiếu ( màu đỏ) trong mục NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN
 6. Đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng di động của bạn và mở tính năng QRpay
 7. Quét mã QR hoặc ảnh chụp màn hình QR và tải lên từ thư viện di động của bạn
 8. Nhập số tiền, điền mã tham chiếu màu đỏ (ở bước 5) vào mục NỘI DUNG. Điền OTP để xác nhận giao dịch
 9. Số tiền sẽ được ghi có và hiển thị trên CÁC GIAO DỊCH GẦN NHẤT CỦA TÔI

MSPAY QR

 1. Nhấp vào " ĐĂNG NHẬP"
 2. Nhập "Tên Đăng Nhập" và "Mật Khẩu", sau đó nhấp vào " ĐĂNG NHẬP"
 3. Nhấp vào " GỬI TIỀN"
 4. Nhấp vào mục " CHUYỂN TIỀN ĐI ĐỘNG" và chọn phương thức gửi tiền " MSPAY"
 5. Nhập số tiền muốn gửi, ví dụ: 101 (một trăm lẻ một nghìn đồng) và nhấp " XÁC NHẬN"
 6. Nhấp " XÁC NHẬN" một lần nữa
 7. Đăng nhập vào tài khoản ngân hàng bằng ứng dụng di động  quét mã QR  phải lưu lại mã tại mục “Nội dung bắt buộc” để nhập vào nội dung giao dịch trong khi chuyển tiền.
 8. Đặng nhập vào tài khoản ngân hàng bằng ứng dụng di động và chọn Quét mã QR ngay góc trên phía bên tay phải
 9. Điền số tiền muốn chuyển và điền nội dung chuyển là mã đã lưu lại ở Bước 7, sau đó nhấp "Tiếp Tục"
 10. Nhấp "Tiếp Tục" lần nữa
 11. Nhập mã OPT
 12. Giao dịch sẽ tự động cập nhật thành công vào tài khoản trong vòng 5 phút
 13. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại"Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi"
 14. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào tài khoản chính tại M88.

SMARTPAY QR

 1. Nhấp vào "ĐĂNG NHẬP"
 2. Nhập "Tên Đăng Nhập" và "Mật Khẩu", sau đó nhấp vào " ĐĂNG NHẬP"
 3. Nhấp vào " GỬI TIỀN"
 4. Nhấp vào mục "GỬI TIỀN" và chọn phương thức gửi tiền "SMARTPAYQR"
 5. Lựa chọn ngân hàng muốn chuyển và nhập số tiền muốn gửi, ví dụ: 250 (hai trăm năm mươi nghìn đồng) và nhấp "TIẾP"
 6. Quét mã QR/ tải mã QR như hình bên dưới và mở ứng dụng ngân hàng bằng điện thoại. Quét mã QR bằng cách “Tải Lên” hình từ mục hình ảnh; Nhấp "XÁC NHẬN"
 7. Lệnh chuyển sẽ được xử lý trong vòng 5 – 10 phút sau khi nhận được khoản chuyển từ ngân hàng của quý khách .
 8. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại "Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi"
 9. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào tài khoản chính tại M88.

ONLYPAY BANKING QR

 1. Nhấp vào " ĐĂNG NHẬP"
 2. Nhập "Tên Đăng Nhập" và "Mật Khẩu", sau đó nhấp vào " ĐĂNG NHẬP"
 3. Nhấp vào " GỬI TIỀN"
 4. Nhấp vào mục " CHUYỂN TIỀN ĐI ĐỘNG" và chọn phương thức gửi tiền "OnlyPay " với biểu tượng QR CODE
 5. Nhập số tiền muốn gửi, ví dụ: 200 (hai trăm nghìn đồng) và nhấp "XÁC NHẬN"
 6. Nhấp " XÁC NHẬN" một lần nữa để lựa chọn ngân hàng chuyển hoặc QUAY VỀ để chỉnh sửa giao dich chuyển
 7. Lưa chọn ngân hàng, ngân hàng lựa chọn là ngân hàng có thể sử dụng QR để thanh toán.
 8. Sau khi đã chọn 1 trong những ngân hàng hiển thị ở trên. Mã QR sẽ hiển thị như hình bên dưới. Lưu ý sao chép lại mã tại mục Nội Dung Điền.
 9. Đặng nhập vào tài khoản ngân hàng bằng ứng dụng di động và chọn Quét mã QR ngay góc trên phía bên tay phải. Tiến hành quét mã QR như hình ở bước 8.
 10. Điền số tiền muốn chuyển và điền nội dung chuyển là mã đã lưu lại ở Bước 8, sau đó nhấp " Tiếp Tục"
 11. Nhấp "Tiếp Tục" lần nữa
 12. Nhập mã OTP
 13. Giao dịch sẽ tự động cập nhật thành công vào tài khoản trong vòng 5 phút
 14. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại " Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi"
 15. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào tài khoản chính tại M88.

ONLYPAY MOMO QR

 1. Nhấp vào " ĐĂNG NHẬP"
 2. Nhập "Tên Đăng Nhập" và "Mật Khẩu", sau đó nhấp vào " ĐĂNG NHẬP"
 3. Nhấp vào " GỬI TIỀN"
 4. Nhấp vào mục " CHUYỂN TIỀN ĐI ĐỘNG" và chọn phương thức gửi tiền " OnlyPay " với biểu tượng momo
 5. Nhập số tiền muốn gửi, ví dụ: 200 (hai trăm nghìn đồng) và nhấp " XÁC NHẬN"
 6. Nhấp " XÁC NHẬN" một lần nữa để hiển thị mã MoMo QR hoặc nhấp " QUAY LẠI" để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền
 7. Tiến hành lưu lại mã momo QR và mã 5 chữ số tại muc " Nội dung điền".
 8. Bước tiếp theo, nhấp mở và đăng nhập vào momo Apps trên điện thoại di động
 9. Đặng nhập vào tài khoản thanh toán Momo và nhấp " Quét Mã" ngay góc trên bên tay phải hoặc tải ảnh mã momoQR đã lưu tại bước 7
 10. Điền số tiền muốn chuyển và điền nội dung chuyển là mã đã lưu lại ở Bước 7, sau đó nhấp " Tiếp Tục"
 11. Giao dịch sẽ tự động cập nhật thành công vào tài khoản trong vòng 5 phút
 12. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại " Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi"
 13. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào tài khoản chính tại M88.

ONLYPAY E-BANKING

 1. Nhấp vào " ĐĂNG NHẬP"
 2. Nhập "Tên Đăng Nhập" và "Mật Khẩu", sau đó nhấp vào " ĐĂNG NHẬP"
 3. Nhấp vào " GỬI TIỀN"
 4. Nhấp vào mục " CHUYỂN TIỀN TRỰC TUYẾN" và chọn phương thức gửi tiền " OnlyPay EBank".
 5. Nhập số tiền muốn gửi, ví dụ: 200 (hai trăm nghìn đồng) và Lựa Chọn Ngân Hàng chuyển, cuối cùng nhấp " XÁC NHẬN"
 6. Nhấp " XÁC NHẬN" một lần nữa, để được chuyển đến trang chuyển khoản của ngân hàng trực tuyến hoặc nhấp " QUAY LẠI" để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền.
 7. Bước tiếp theo vui lòng đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến để thực hiện chuyển khoản

  Dành cho khách hàng sử dụng VCB, vui long thao tác như hình bên dưới trước khi thực hiện chuyển.
 8. Nhập mã OTP
 9. Sau khi chuyển thành công, giao dịch sẽ tự động cập nhật thành công vào tài khoản trong vòng 5 phút
 10. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại " Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi"
 11. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào tài khoản chính tại M88.

COPAY P2P

 1. Chọn COPAY trong phương thức Gửi Tiền Di Động
 2. Nhập số tiền gửi
 3. Xem lại số tiền và nhấp vào XÁC NHẬN
 4. Chọn ngân hàng thanh toán và nhấp Xác Nhận
 5. Vui lòng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng bên dưới qua kênh ngân hàng(Ngân hàng di động, Ngân hàng trực tuyến, v.v.)
  Vui lòng nhập Mã đơn đặt hàng vào mục nội dung giao dịch khi thực hiển chuyển tiền.
 6. Sau khi giao dịch thành công, số tiền gửi sẽ được cập nhật vào ví chính của Quý Khách và hiển thị chi tiết trong lịch sử giao dịch


COPAY Banking

 1. Chọn COPAY trong phương thức Gửi Tiền Di Động
 2. Nhập số tiền gửi
 3. Xem lại số tiền và nhấp vào XÁC NHẬN
 4. Chọn ngân hàng thanh toán và nhấp Bước Tiếp Theo
 5. Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu của tài khoản ngân hàng và nhấp vào Đăng nhập
 6. Nhập OTP và nhấp vào Xác Minh

 7. Sau khi giao dịch thành công, số tiền gửi sẽ được cập nhật vào ví chính của Quý Khách và hiển thị chi tiết trong lịch sử giao dịch

COPAY QR

 1. Chọn COPAY trong phương thức Gửi Tiền Di Động
 2. Nhập số tiền gửi
 3. Xem lại số tiền và nhấp vào XÁC NHẬN
 4. Chọn ngân hàng thanh toán và nhấp Xác Nhận
 5. Bước tiếp theo sẽ hiển thị Mã QR và làm theo hướng dẫn.
 6. Sau khi giao dịch thành công, số tiền gửi sẽ được cập nhật vào ví chính của Quý Khách và hiển thị chi tiết trong lịch sử giao dịch

 
 
undefined