Hướng Dẫn

  1. Bấm ĐĂNG NHẬP >> điền TÊN ĐĂNG NHẬP và MẬT KHẨU >> bấm tiếp ĐĂNG NHẬP

  2. Bấm GỬI TIỀN >> bấm tiếp tab RÚT TIỀN >> chọn biểu tượng LOCAL BANK TRANSFER

  3. Chọn số tài khoản ngân hàng của người thụ hưởng >> nhập số tiền rút mong muốn >> nhấp vào XÁC NHẬN
    <
    /li>
  4. Bấm XÁC NHẬN để xác nhận việc rút tiền, bấm QUAY LẠI để chỉnh sửa thông tin
  5. Yêu cầu rút tiền sẽ được xử lý trong vòng 30-60 phút
  6. Quý Khách có thể theo dõi giao dịch của mình tại CÁC GIAO DỊCH GẦN NHẤT CỦA TÔI
 
 
undefined